TENDER ACHIZIȚIONAREA serviciilor de creare a contentului NARATIV...

 • Principala
 • Noutăți
 • TENDER ACHIZIȚIONAREA serviciilor de creare a contentului NARATIV pentru PLATFORMA DIGITALĂ GAL
Stiri Image
10.11.2023
Anunțuri

TENDER ACHIZIȚIONAREA serviciilor de creare a contentului NARATIV pentru PLATFORMA DIGITALĂ GAL

 

 • Informații generale despre contractant:

 

Grupul de Acțiune Locală ,, Plaiul Codrilor” (GAL) este format din diverși actori locali, reprezentanți ai sectorului public, asociativ și antreprenorial din teritoriul a 13 u.a.t.: s. Dolna, c. Micleușeni, c. Lozova, s. Vorniceni, c. Ciorești, s. Pîrjolteni, c. Ciutești, c. Seliște, c. Vînători, c. Bălănești, s. Milești, c. Boldurești și c. Brătuleni. 

Scopul principal al GAL-ului este dezvoltarea potențialului socio-economic și uman al microregiunii, având la bază principiul abordării „de jos în sus”, adică participarea activă a populației locale la planificarea activităților, la luarea deciziilor și la implementarea strategiilor de dezvoltare locală.  Pe parcursul celor aproape 5 ani de activitate, GAL-ul a pilotat conceptul de specializare pe sectorul economic cu cel mai mare potențial pentru dezvoltarea regiunii noastre – turismul, unificând toți actorii relevanți în cadrul aceluiași proces de dezvoltare. Astfel, GAL-ul a susținut mai mulți antreprenori locali, care oferă servicii de cazare, alimentare, degustare de vinuri, artizanat și activități sportive sau recreative. 

Urmare a experienței acumulate de toți actorii implicați în proces, dar și a consolidării relațiilor de cooperare dintre aceștia, putem afirma că suntem pregătiți pentru promovarea microregiunii GAL Plaiul Codrilor ca un produs turistic unitar și totodată pentru extinderea gamei de servicii turistice prestate în regiune. 

În scopul concentrării eforturilor de promovare și creșterii numărului de turiști în GAL Plaiul Codrilor, ne-am propus elaborarea unor instrumentelor de digitalizare, inclusiv a unei platforme online. Aceasta va servi pentru prezentarea potențialului turistic din regiune și vânzarea serviciilor turistice și a produselor locale pentru s. Dolna, c. Micleușeni, c. Lozova, și s. Vorniceni.

Astfel, GAL-ul ”Plaiul Codrilor” solicită oferte de la persoanele juridice din Republica Moldova privind: 

 • producerea conținutului textual despre locațiile și activitățile, servicii turistice și produse locale  din regiune, folosind un limbaj creativ și profesionist, adaptat publicului, pentru a convinge cititorii să viziteze regiunea;

Toate lucrările menționate mai sus urmează a fi executate ca parte a proiectului: ,,Dezvoltarea platformei digitale pentru promovarea destinațiilor turistice și vânzarea serviciilor și bunurilor în Raionul Strășeni,, , axat pe s.Dolna, c. Micleușeni, c. Lozova, și s. Vorniceni din microregiunea GAL Plaiul Codrilor, a cărui beneficiar este Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Plaiul Codrilor”. Persoana juridică selectată, numită Prestator, va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract tripartit de prestare a serviciilor semnat între părți.

 •  Grupurile Țintă a platformei digitale de promovare a regiunii Plaiul Codrilor vor fi:

Beneficiari direcți:

 • 7 meșteșugari locali;
 • 3 vinificatori;
 • 3 pensiuni;
 • 1 casa rurală/site medieval;
 • Centru de informare turistică;
 • 10 apicultori;
 • 9 furnizori de servicii alimentare;
 • 3 muzee;
 • 1 biserică din Lemn;
 • 1 bașcă;
 • 4 turism piscicol;
 • 1 rezervație științifică;
 • 9 grupuri etno-folk.

III. Termen de livrare și execuție:

 

Prestatorul va furniza serviciile contractate în termen de până la 8 luni de la data semnării contractului.

 

 1. Cerințe minime obligatorii:

 

Termenii de referință constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii tehnice care vor servi drept punct de plecare pentru ofertant în formularea propunerii sale tehnice și financiare.

 

Toate cerințele specificate în Termenii de referință sunt minime și obligatorii. Nerespectarea acestor cerințe poate atrage după sine descalificarea ofertantului.

 

4.1. Caietul de sarcini:

Caietul de sarcini cu descrierea detaliată a specificațiilor tehnice a produsului urmează a fi elaborat în strânsă colaborare cu prestatorul de servicii selectat.

4.2. Specificațiile tehnice minime:

4.2.1  Conținuturi textuale

 

Pe parcursul implementării proiectului, specialiștii companiei implementatoare vor purta responsabilitatea producerii textelor ce vor servi ca conținuturi în sistemele destinate interacțiunii cu vizitatorii. Aceste materiale vor fi elaborate în comun cu echipa GAL-ului, însă vor fi rescrise de prestator pentru a avea o structură informațională suficient de bună, care vor avea și un nivel suficient de atractivitate pentru publicul larg fiind într-un limbaj ușor de înțeles și atractiv în limba română.

 

În procesul de elaborare a textelor, vor fi efectuate cel puțin următoarele activități împreună cu echipa GAL-ului:

 • Determinarea tipurilor de materiale de conținut ce pot fi elaborate;
 • Determinarea volumului optim de texte în dependență de tipologia materialelor;
 • Elaborarea sabloanelor de structură ce vor servi ca model pentru echipa GAL-ului;
 • Determinarea listei de bază a locatiilor de interes turistic (acele ce necesită documentare obligatorie) și a listei auxiliare (care vor fi documentate în măsura disponibilității resurselor);
 • Verificarea gramaticală a textelor la identificarea erorilor (spell checking);
 • Verificarea utilizării și corectarea cazurilor de neutilizare a diacriticelor în limba română în textele elaborate;
 • Rescrierea textelor în formă atractivă (copywriting);
 • Validarea și aprobarea textelor rescrise de către echipa GAL-ului;

 

La implementarea sarcinilor de producere a conținuturilor digitale textuale vor fi incluse cel puțin următoarele grupuri mari de tipuri de materiale:

 • Prezentarea generală a microregiunii GAL Plaiul Codrilor (istoria, natura, cultura, gastronomia, vinurile, accesibilitatea, situația actuală);
 • Prezentarea detaliată a locațiilor turistice;
 • Prezentarea detaliată a experiențelor turistice;
 • Prezentarea detaliată a evenimentelor din regiune;
 • Prezentarea detaliată a produselor locale.

 

Echipa companiei implementatoare va efectua și va utiliza activ materialele oferite de echipa GAL-ului, dar va fi solicitată și vizitarea în teren la locațiile de interes turistic cu cercetarea proactivă și documentarea acestora.

 

4.2.2 Serviciile, produsele:

 

Produsul turistic este definit ca un ansamblu de produse (bunuri) materiale si servicii, capabil să satisfacă nevoile de turism ale unei persoane între momentul plecării și momentul sosirii în locul de plecare. Totuși, având în vedere că turismul din microregiunea GAL Plaiul Codrilor este încă la o fază incipientă de dezvoltare, pe platforma digitală vor fi promovate în primul rând serviciile turistice și câteva produse turistice formate din aceste servicii. Deseori, pentru unele servicii turistice vor fi folosite denumirile de “activități turistice” și/sau “experiențe turistice”.  

Pe platforma difitală vor fi integrate următoarele servicii și produse turistice:

 • 7 meșteșugari locali;
 • 3 vinificatori;
 • 3 pensiuni;
 • 1 casa rurală/site medieval;
 • Centru de informare turistică;
 • 10 apicultori;
 • 9 furnizori de servicii alimentare;
 • 3 muzee;
 • 1 biserică din Lemn;
 • 1 bașcă;
 • 4 turism piscicol;
 • 1 rezervație științifică;
 • 9 grupuri etno-folk.

Pentru fiecare serviciu și produs vor fi create pagini separate, care vor include conținuturi textuale.

 

 1. Condiții de plată

Condițiile de plată se supun condițiilor contractului de grant acordat cu suportul financiar al proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Delegatia UE și Guvernul Germaniei, implementat de GIZ Moldova și se vor reflecta în contractul de antrepriză cu compania IT ce urmează a fi selectată. Grantul va fi debursat în minim 3 tranșe, în baza planului de implementare a proiectului propus și agreat cu beneficiarul. Debursarea se va face direct compania care va implementa livrabilele propuse de către beneficiar în cadrul proiectului în baza  rezultatelor prezentate și aprobate, descriind activitățile efectuate și zilele implicate.

Toate activitățile proiectului sunt scutite de TVA.

 

Debursarea se va face conform contractului de antrepriză.

Prețurile stabilite trebuie să rămână stabile pe toată perioada contractului. Costurile suportate înainte de data semnării Contractului nu vor fi considerate eligibile.

 

Condițiile de depunere a ofertei:

-Locația:Sediul GAL, satul Dolna, Raionul Strășeni, str. Pușkin, nr. 27 

-Adresa e mail: gal.plaiulcodrilor@gmail.com 

-Procedura de depunere: ștampilate prin e-mail sau în format fizic în plicuri sigilate

-Termen limită de depunere ofertelor: 01.12.2023

 

Anexa 1

Formular Oferta de preț

 

Numele companiei ofertante: 

Contacte: e-mail: 

 

Nr. Livrabil Specificații Nr unități Preț unitar, fără TVA Valoare totală, fără TVA Termeni de garanție și executare
1 Producerea conținutului textual despre locațiile și activitățile turistice din regiune Prezentarea generală a microregiunii GAL Plaiul Codrilor

Prezentarea detaliată a locatiilor turistice;

Prezentarea detaliată a experiențelor turistice;

Prezentarea detaliată a evenimentelor din regiune;

Prezentarea detaliată a produselor locale.

1 set materiale

10 set materiale

22 seturi

7 seturi

21 seturi

 

La oferta tehnica se vor prezenta:

– Prezentare generală a companiei (profil);

– Descrierea calendarului de implementare;

– Certificatul de înregistrare și extrasul 

Pentru informații complete accesați linkul :

https://drive.google.com/drive/folders/1aFbamDSUTK9q7Y9LxZjMV2FlepZjg7RE?usp=sharing

 

 

🍀Această activitate are loc în cadrul Proiectului “Dezvoltarea platformei digitale pentru promovarea destinațiilor turistice și vânzarea serviciilor și bunurilor în Raionul Strășeni” implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a programului EU4Moldova: Local Communities, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL in Moldova
สล็อตออนไลน์