Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui teren de...

  • Principala
  • Noutăți
  • Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui teren de sport.
Stiri Image
14.04.2022
Anunțuri

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui teren de sport.

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Plaiul Codrilor, este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza
implementării abordării europene LEADER în anul 2017.
GAL Plaiul Codrilor tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 6 localități din raionul Straseni prin
valorificarea resurselor și patrimoniului local.
În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 12 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.
Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: Plaiul Codrilor.
Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va
comercializa teren de sport.
Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului agricol, să
expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:
– 1 bancă înclinată pentru dezvoltarea abdomenului;
– 1 complex : spaliere gimnastice, set de bare de diferit nivel (6 nivele),set de bare (11elemente), 2
spaliere, bare pentru cățărare cu mâinile, bare petru cățărare cu mâinile în formă de zigzag, inele
pentru gimnastică;
– 1 panou informativ cu cuiere pentru lucruri personale;
– Masa pentru armwrestling
Furnizorul selectat va semna un contract de vinzare-cumparare ,oferta de participare la concurs va conține
următoarele informații:
1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
2. Detalii despre produs/servicii oferite;
3. Oferta financiară, care va include prețul „cu TVA” și „fără TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea,
disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de
către GAL;
4. Termenii de livrare a terenylui de sport.
Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va
livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.
Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la
adresa rodibut@gmail.com , până la data de 20 aprilie 2022.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 076030646 sau la adresa de
e-mail rodibut@gmail.com.
În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0,
proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish aid implementat de
Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.
Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii
Moldova.

สล็อตออนไลน์