Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea Unui set de ag...

 • Principala
 • Noutăți
 • Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea Unui set de agregate pentru prelucrarea în livezi și vii, inclusiv în plantația de vie, tip ,,Pergola”
Stiri Image
16.03.2022
Anunțuri

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea Unui set de agregate pentru prelucrarea în livezi și vii, inclusiv în plantația de vie, tip ,,Pergola”

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea

Unui set de agregate pentru prelucrarea în livezi și vii, inclusiv în plantația de vie, tip ,,Pergola”

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiull Codrilor  este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2018.

GAL Plaiull Codrilor  tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 6 localități din raionul Strășeni prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 12 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: Plaiull Codrilor

Beneficiar de proiect PC2021-01  în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0

„Implicarea Aduce Dezvoltare 2021 -2022” organizat și implementat de GAL „Plaiul Codrilor”

SRL „Xeni Soft” anunță licitație deschisă de selectare a furnizorilor ce va livra următoarele agregate:

 1. Distribuitor de îngrășăminte minerale în sol;
 • Suprafața de lucru:1,5m
 • Înălțimea utilajului:1,6m
 • Adîncimea de lucru:35-55cm
 • Lățimea de 1,5 m
 1. Utilaj cu lamă palpatoare și rotofreză;
 • Distanța de la centrul tractorului:1,50-2,20m
 • Lățimea de lucru:35-40cm
 • Ungi de lucru, reglabil hidraulic:+30;-30 grade
 • Adîncimea de lucru:5-30cm.
 1. Distribuitor de îngrășăminte organice ;
 • Volumul rezervorului:4m cubi
 • Lățimea de lucru:15m
 • Înălțimea de la sol:1,95cm
 • Sistem de împrăștiere:2 discuri cu acționare hidraulică.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în tehnică agrilolă, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametri tehnici indicați mai sus la fiecare agregat.

Furnizorul selectat va semna un contract de  vânzare -cumpărare

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
 2. Detalii despre produs/servicii oferite;
 3. Oferta financiară, care va include prețul „cu TVA” și „fără TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero .Termenii de livrare  conform criteriilor contractuale

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa tofanzip@gmail.com  până la data de 22.03.2022

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon  069170684 sau la adresa de e-mail tofanzip@gmail.com 

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

 

สล็อตออนไลน์